de kroon
Welcome to your Avenue Nine Kitchen in De Kroon! Wij hebben elke dag bara, saotosoep en een soep van de dag. Op sommige dagen zullen wij ook een special op de kaart plaatsen.
 
PLEASE PLACE YOUR ORDER BEFORE 11:11 O’CLOCK +- 19 MIN
 
These prices are only for Krooners and our most loyal customers.